Ďalšie zodpovedané otázky o CNG

Aký je dojazd CNG vozidla na jedno naplnenie?