Zastupiteľstvo 23.4.2019 v znamení zmien,

množstva návrhov a riešení - časť 1.