Hodnotiace zasadnutie

členov komisie pre životné prostredie a aktivistov