Stromček pred klubom

Matice slovenskej je rozsvietený