Z histórie

170-ročná pečať s kruhopisom OSADA SZT ABRAHAM 1852 s priemerom 32 mm. [...]

Posledné OZ

Obecné zastupiteľstvo 09/12/2021 - video | [...]

Aktuálne informácie a čo sa deje v našej obci sledujte aj na Facebook stránke
Abrahámčan