Plán pre Abrahám

Plán pre Abrahám je možnosť ako zlepšiť a skvalitniť životy občanov obce, načrtnúť konkrétne riešenia a prepojiť fungujúce organizácie a inštitúcie.

slider image slider image slider image slider image slider image
Abrahámčan, nápady

Nápady

Spoločne naplánujme a zrealizujme nápady hodné našej obce

Abrahámčan, nápady

Plány

Spoločne plány uskutočníme a zlepšime život v našej obci.

Abrahámčan, nápady

Realizácie

Spoločne sa pochváľme zrealizovanými prácami a pozrime sa spätne, čo sme dokázali.