Kto je povinný podať daňové priznanie

k dani z nehnuteľností?