Zápis detí do 1. ročníka

ZŠ Michala Tareka Abrahám